Met vrijwilligerswerk help je de samenleving. Mensen die vrijwilligerswerk verrichten doen dit op vrijwillige basis zonder financiële vergoeding. Eventueel ontvang je een onkostenvergoeding. Wie graag anderen helpt of juist wat tijd over heeft is op zoek naar vrijwilligerswerk. Aan de andere kant zijn instanties en verenigingen op zoek naar jou. We helpen je met het vinden van vrijwilligerswerk in Breda of omgeving.

De voordelen van vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk valt onder niet betaalde arbeid. Dit kan voor sommigen een probleem zijn, in dit geval kun je beter op zoek gaan naar betaald werk. Vind je het fijn om anderen te helpen en haal je hier voldoening uit? Dan is vrijwilligerswerk zeker iets voor jou.

Naast het feit dat je de samenleving helpt, kan vrijwilligerswerk ook als re-integratie dienen. Bij een chronische ziekte/handicap en langdurig thuis zitten biedt vrijwilligerswerk de opstap naar betaalt werk. Door weer actief aan de slag te gaan, ontstaat er een grotere motivatie.

Voor het opdoen van werkervaring is vrijwilligerswerk de uitgelezen kans. Werken in een branche die om veel kennis en ervaring vraagt, met vrijwilligerswerk wordt deze ervaring opgedaan. Vermeld de verrichte werkzaamheden op je cv, dit trekt de aandacht bij de potentiële werkgever.

Rechten en plichten

Op zoek naar vrijwilligerswerk in Breda, dan heb je een aantal rechten en plichten. Vaak heb je recht op een onkostenvergoeding, bijvoorbeeld reiskosten of de aanschaf van kleding of materialen. Onder een kostenvergoeding wordt ook een kleine vergoeding voor verrichte werkzaamheden verstaan. Een vergoeding blijft onbelast voor de loonbelasting wanneer dit maximaal €150 per maand en €1500 per jaar bedraagt.

Bij het meeste vrijwilligerswerk in Breda ben je verzekerd tegen schade. Veroorzaakt een vrijwilliger schade, dan wordt in eerste instantie de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger aangesproken. De organisatie kan beslissen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten. Daarnaast is er de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

Veel organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers in Breda sluiten ook een ongevallenverzekering af. Welke verzekeringen van toepassing zijn, is altijd na te vragen bij de organisatie zelf.

De vrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat bedrijfsgegevens of andere zaken niet zomaar mogen worden verspreid. Overschrijden van de geheimhoudingsplicht kan leiden tot een boete.

Zoeken naar vrijwilligerswerk Breda

Veel organisaties en instanties zijn op zoek naar vrijwilligers uit Breda of omgeving. Denk maar eens aan de voedselbank, vluchtelingenwerk of het dierenasiel. Daarnaast vind je vrijwilligerswerk Breda bij de gemeente, het VIPloket of bij een woonvoorziening.

Als vrijwilliger ga je aan de slag als activiteitenbegeleider, bibliotheekmedewerker, gastheer/gastvrouw of als maatje voor eenzame of zieke mensen. Werk je graag met dieren, dan vind je vrijwilligerswerk Breda bij de dierenambulance, de dierenopvang of Dierenbescherming.

Vacatures vrijwilligerswerk

Hoe vind je de geschikte vacature voor vrijwilligerswerk Breda? Deze vind je online via verschillende kanalen. Op onze website hebben we een selectie gemaakt van de leukste vacatures in Breda of directe omgeving. We nodigen je uit om alle oproepjes te bekijken en hier een keuze uit te maken. Vrijwilligerswerk is leuk, uitdagend en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling.

Purchase